Norsk Engelsk Fransk

tjenester

Produkt- og tjenesteutvikling / Forretningsmodeller

Hvordan komme seg ut av ''more for less''?

Mer av det samme for mindre penger er ingen langsiktig bærekraftig strategi. Prosesseffektivisering eller teknisk innovasjon alene er dessverre ingen garanti for vekst.

Hjørnesteinen i Blue Ocean Strategy er å skape Verdi-innovasjon, som oppstår bare når innovasjon er tilpasset nytte, pris og kostnadsposisjon. Verdiinnovasjon skapes ved å redusere kostnader og samtidig øke verdien for kundene. Det betyr et sprang i verdi for både kjøper og produsent.

Kostnadsbesparelser gjøres ved å fjerne elle redusere de faktorene det konkurreres om i bransjen, og økning av kjøpernes verdi skjer ved å øke og skapeelementer som bransjen aldri har tilbudt før.

Vårt arbeidet starter ofte med å reorientere bedriftens strategiske fokus fra konkurrentene til alternativene, og fra kundene til ikke-kundene i bransjen.

Vi har lang praktisk og teoretisk erfaring fra produkt- og tjenesteutvikling, og bruker daglig de nyeste verktøyene som f.eks. Blue Ocean Strategy, Lean Startup produktutvikling, Business Model Generation, og Service Design Thinking.

Ved hjelp av disse velprøvde metodene hjelper vi din bedrift å gjenskape markedsgrensene for å bryte ut av konkurransen. 

Produksjonsprosesser, LEAN og robotisering

Robotiseringsprosjekter krever bred faglig kompetanse og initiativ til å skape struktur og system. Utover automasjon og robotikk sørger vi for at følgende aspekter er tatt hensyn til i prosjektet ditt:

 • HMS og QA/QC
 • HR og behov for ny intern kompetanse
 • Sømløs ERP-system
 • Konstruksjonstilpasninger på eksisterende produkter
 • Robotcelle simulering
 • ROI

Prosjektledelse

Det finnes mange ulike typer prosjekt. Omstillingsprosjekter, utviklingsprosjekter, byggeprosjekter osv. Felles for alle prosjekter er at man må anvende ''god praksis'' i prosjektledelse for å møte interessentenes forventninger på en best mulig måte og dermed sikre at prosjektene når sine mål.

Et prosjekt er en arbeidsoppgave som best utføres av en tverrfaglig organisasjon innenfor et mandat som beskriver mål, arbeidsomfang og tids- og kostnadsrammer, med den hensikt å oppnå definerte gevinster.

Prosjektorganisering er vanlig ved:

 • Utvikling av nye produkter eller tjenester
 • Endring av eksisterende produkter eller tjenester
 • Endring av organisasjon og arbeidsprosesser
 • Innføring av nye metoder og verktøy

Typiske kjennetegn som tilsier prosjektorganisasjon er:

 • Unik oppgave; ofte knyttet til endring eller nyutvikling
 • Klare mål; hvos gevinster skal realiseres etter prosjektets avslutning
 • Midlertidig og tverrfaglig organisasjon med prosjektleder og prosjekteier
 • Tidsavgrenset
 • Kostnadsavgrenset
 • Måloppnåelse er påvirket av (stor) usikkerhet

Diverse konsulenttjenester

Her er en oversikt over andre fagområder Kieffer AS jobber med.

 • Ledelse / Management for hire
 • Personalarbeid (Rekruttering / Nedbemanning)
 • QA / HMS prosesser
 • QC prosedyrer
 • Leverandør auditer & supply chain
 • Markedsstudier & bench marking
 • Bistand med søknader (SkatteFUNN, Innovasjon Norge, Forskningsrådet)

Bedriften ble etablert i 2012 som et konsulent- og rådgivingsselskap innen Engineering og Produktutvikling. Selv om vi har gradvis spesialisert oss på innovasjonsprosesser, robotisering og utvikling av produkt- og tjenester, jobber vi innimellom med oppdrag av mer teknisk art. Her er noen eksempler:

 • Engineering (DAK & FEA)
 • Teknisk rådgivning
 • On-site supervision
 • 3. parts inspeksjon
 • Tilstandsvurdering

Ta kontakt gjerne for mer informasjon.     

Kieffer AS

Fløvegen 807
N-6065 Ulsteinvik, Norway
Tel. : + 47 703 307 71