Norsk Engelsk Fransk

kort om Kieffer AS...

Kieffer AS ble etablert i 2012 som et konsulent- og rådgivingsselskap innen Engineering og Produktutvikling. Bedriften har gradvis spesialisert seg på innovasjonsprosesser, robotisering og utvikling av produkt- og tjenester på mer generell basis.

Innovasjonsprosjekter er mer enn teknikk eller en god idé. Kieffer AS er primus motoren som hjelper din bedrift med å sette ideer og visjoner i system.

Vi har helt siden starten hatt fokus på å utvikle både interne og kundenes produkter med akkurat samme gründertilnærming inspirert av Lean Startup, og bringe disse produktene på markedet så raskt, sikkert og kostnadseffektivt som mulig.

Kieffer AS opererer innenfor følgende bransjer:

  • Offshore / Maritimt
  • Seismikk
  • Vannkraft
  • Fiskeri
  • Subsea
  • Industri/produksjon

Våre oppdragsgivere varierer fra lokale gründerbedrifter til store internasjonale konsern i utlandet.

Det er inngått konfidensialitetsavtale for de fleste prosjekter vi jobber med. Her er noen referanseprosjekter som er offentliggjørt.

"Det har vore til stor fordel for Plany å nytte Kieffer AS sine evner og den kunnskapen bedriften sit på for å få til ei slik løysing på noko vi har tenkt på lenge. Ideane har vi hatt lenge, og vi har sett at det finst ein marknad for det. Difor fekk vi inn Kieffer AS for å hjelpe med å setje ideane og visjonane våre i system. Det har vore ein veldig god match''. Børre Waagan / Plany AS

Kieffer AS leverer også teknisk rådgiving og nøkkelferdige prototyper.

Kieffer AS er medlem i:

img_9222_crop.jpg

Kieffer AS

Fløvegen 807
N-6065 Ulsteinvik, Norway
Tel. : + 47 703 307 71