Norsk Engelsk Fransk

15.11.18 Robotisering

kuka_roboter.jpg

Robotisering av ventilproduksjon

Kieffer AS med nytt oppdrag innenfor robotisering og automatisering av produksjonslinje.

 

26.06.18 Vannkraft

fat_turbinator_juni_2018.jpg

Turbin på vei til demningen i Frankrike

Flott omtale av Turbinator-prosjektet fra kraftselskapet EDF i Frankrike.

Turbinen ankommer demningen denne uken etter vellykket FAT.

Se hele publikasjonen her.

artikkel_turbinator_l_hydraulettre_edf_.pdf

01.06.17 VANNKRAFT

turbinator2017.jpg

Kieffer AS er kontrahert for å levere design og engineering til ny CleanPower turbin. Levaranse planlagt sommer 2018 i Frankrike.

Se mediaomtale her.

Les mer om CleanPower og PM-teknologi.

28.03.17 SUBSEA løfteoperasjoner

oil-pipeline.jpg

Kieffer AS er innleid i et nytt prosjekt som handler om marine løfteoperasjon og subsea rørlegging. Rollen vår er å avklare markedspotensialet til innovasjonen, etablere et budsjett for oppstartsfasen og verifisere at prosjektet er teknisk gjennomførbart. Resultatet brukes videre som input til forretningsplan og søknad om Kommersialiseringstilskudd (Innovasjon Norge).

28.11.16 MER seismikk

work_boat.jpg

Datterselskapet vårt SEAFROG AS med nytt oppdrag om utvikling av et utstyr til bruk i seismikk industrien. Utstyret vil vesentlig forenkle vedlikeholdsarbeid utført fra arbeidsbåter, samt forbedre HMS.

15.09.2016 BATTERI FERGER

ferge.jpg

Kieffer AS er innleid i et prosjekt knyttet til hybrid teknologi om bord ferger og offshore fartøy. Rollen vår er å avklare markedspotensialet til innovasjonen, etablere et budsjett for oppstartsfasen og verifisere at prosjektet er teknisk gjennomførbart.

24.08.16 KWT SYSTEM implementert på FOSAC for testing in-situ og demo

Systemet til Kieffer West Technology AS (KWT) er nå implementert i offshore simulatoren til FOSAC (Fosnavaag Ocean Academy) for virtuell testing i operasjon, samt demo og opplæring.

Ta kontakt for en demo!

09.03.2016 seismikk PROSJEKT

seismikk2.jpg

SEAFROG AS har i dag signert en avtale om utvikling av et nytt produkt til seismikk og oljeleting med et ledende rederi i markedet.

  

11.02.2016 Miniturbin skal gi mer kraft

turbinator_g_sefl_.jpg

Artikkel fra Agder Energi om CleanPowers Turbinator som skal startes 31.05.2016 på Iveland 2 kraftstasjon.

Kieffer AS leverer Teknisk Ledelse til Cleanpower AS siden 2012.

En miniturbin skal produsere kraft av vannet som slippes gjennom demningen ved Iveland 2 kraftstasjon...

Les hele artikkelen her

08.02.2016 Etablering av SEAfrog AS

Fra februar 2016 flyttes all teknisk virsomhet i KIEFFER AS over til SEAFROG AS. Dette gjelder både teknisk consulting og salg av nøkkelferdige prototyper/løsninger.

01.02.2016 Virtuell prototyping på FOSAC
osc.jpg

En innovativ måte å videreutvikle og teste et produkt virtuelt...

Fosnavaag Ocean Academy (FOSAC), Offshore Simulator Center (OSC) og Kieffer West Technology AS (KWT) har inngått samarbeid om implementering av KWTs nye produkt i offshore simulatoren.

Målet med prosjektet er å videreutvikle produktet virtuelt gjennom iterativ testing mot sluttbrukeren.

Prosjektet er sponset av CGE Blue Innovation / ÅKP.

04.01.2016 EEN samarbeid med quiri hydromecanique

Ny fransk samarbeidspartner innenfor hydraulikk

Kieffer AS og Quiri Hydromecanique i Frankrike har i dag inngått samarbeid om lokal agentur i Norge.

Samarbeidet er et resultat av en prosess ledet av Enterprise Europe Network (EEN).

Last ned QUIRIs presentasjon her:

qh_all_doc_quiri_2015.pdf
12.12.2015 artikkel fra vikebladet om planys nye rulleport

Det var mange regionale næringslivsaktørar på plass då Plany AS demonstrerte sin nye innovative rulleport til bruk på fartøy.

Les om samarbeidet mellom Plany AS og Kieffer AS her....

Viste fram praktporten

11.12.2015 ARtikkel fra vestlandsnytt om planys nye rulleport

Artikkel publisert i Vestlandsnytt om Planys nye rulleport utviklet i samarbeid med Kieffer AS.

30.11.2015 CGE Blue innovation tilskudd til kieffer west technology As

gce_tilskudd.jpg

GCE Blue Maritime Cluster har gitt tilbud om tilskudd til seks innovasjonsprosjekter i klyngen gjennom Blue Innovation Grant.

Innovasjonsprosjektet til Kieffer West Technology AS er en av de seks.

Innovasjonsselskapet ÅKP og klyngeprosjektet GCE Blue Maritime Cluster utlyste i oktober støtte på inntil 3 millioner til mobilisering av innovasjonsprosjekter, omstillingsprosjekter og til idé- og prosjektutvikling. Hele 18 søknader kom inn og seks prosjekt fikk tilbud om  tilskudd. Det var svært mange gode søknader og nåløyet var trangt.

01.10.2014 Skipsbygging & RObotikk

Nytt spennende utviklingsprosjekt hvor bruk av robotikk er vurdert/testet. Målet med prosjektet er å automatisere en krevende operasjon knyttet til skipsbygging.

07.07.2014 subsea + Logistikk

croppedsubsea_1.jpg

Nytt kundeprosjekt relatert til lagring av kritiske komponenter på havbunn.

Konseptutvikling, utarbeidelse av sales pitch og investor presentasjoner. Prosjektet er sponset av Innovasjon Norge.

10.04.2014 Nytt utviklingsprosjekt

export_2063.jpg

Plany AS og Kieffer AS inngår samarbeid om utvikling av et nytt produkt til den maritime industrien.

 

11.01.2014 kurs i produktutvikling

kursbrosjyre_produktutvikling_som_jpeg688.jpg

Vi lanserer i dag et nytt kurs med tittelen: Design- og produktutvikling i innovative miljøer.

På kurset lærer deltagerne å jobbe fram nye produkter og tjenester på en mer effektiv måte.

Se vedlagt kursbrosjyre. Ta kontakt for mer informasjon!

 

 

 

 

kieffer_kursbrosjyre_lq_v2.pdf

10.03.2013 EFFEKTIVISERING av Offshore operasjoner

Customer Journey Mapping - På jakt etter effektiviseringsområder knyttet til supply operasjoner i Nordsjøen.

Kieffer AS

Fløvegen 807
N-6065 Ulsteinvik, Norway
Tel. : + 47 703 307 71